Izveštaj o bitnom događaju


Izveštaj sa sednice skupštine akcionara za 2018. (PDF)

Izveštaj sa sednice skupštine akcionara za 2019. (PDF)

Izveštaj sa sednice skupštine akcionara za 2020. (PDF)

Izveštaj sa sednice skupštine akcionara za 2021. (PDF)