Godišnji dokument o objavljenim informacijama

Godišnji izveštaji “Đokić-NTK” AD

 

 

Godišnji dokument o objavljenim informacijama

 

1. GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA ZA 2016. (2.5 MB)
2. GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA ZA 2017. (500 KB)
3. GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA ZA 2018. (870 KB)
4. GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA ZA 2019. (3 MB)
5. GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA ZA 2020. (80 KB)
6. GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA ZA 2021. (130 KB)
7. GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA ZA 2022. (32 KB)
7. GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA ZA 2023. (1 MB)

 

U skladu sa clanom 363. Zakona o privrednim društvima dužni smo da na internet strani Društva objavimo:

 

1. POZIV NA REDOVNU SKUPŠTINU “ĐOKIĆ-NTK”, AD KNJAŽEVAC (120 KB)
2. ZAPISNIK SA SEDNICE IZVRŠNOG ODBORA “ĐOKIĆ-NTK”, AD KNJAŽEVAC ODRŽANE 17.01.2017. (70 KB)
3. IZVRŠNI ODBOR DRUŠTVA DONEO JE ODLUKU O ODOBRAVANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (35 KB)
4. ZAPISNIK SA SEDNICE IZVRŠNOG ODBORA “ĐOKIĆ-NTK”, AD KNJAŽEVAC ODRŽANE 29.09.2016. (40 KB)
5. ODLUKA O USVAJANJU KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA AD “ĐOKIĆ-NTK” (50 KB)
6. ODLUKA O ODOBRENJU ODLUKA IZVRŠNOG ODBORA (50 KB)
7. ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA (50 KB)
8. ODLUKA O POKRIĆU GUBITKA IZ RANIJIH GODINA (53 KB)
9. ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA NA DAN 31.12.2016. (55 KB)
10. ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE (56 KB)
11. PUNOMOĆJE ZA GLASANJE NA REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA AD “ĐOKIĆ-NTK” (70 KB)
12. FORMULAR ZA GLASANJE AKCIONARA U ODSUSTVU (44 KB)
13. ODLUKA IZVRŠENIH POPISA IMOVINE I OBAVEZA “ĐOKIĆ-NTK” (40 KB)
14. ZAPISNIK SA SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA “ĐOKIĆ-NTK” (135 KB)

 

U skladu sa clanom 50. i 51. Zakona o trzištu kapitala (“Sluzbeni glasnik RS” broj 31/2011) i clanom 3. Pravilnika o sadrzini, formi i nacinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava (“Sluzbeni glasnik RS” broj 14/2012), “Dokic-NTK” AD Knjazevac, MB: 07255292 objavljuje:

 

S A D R Ž A J

 

1. IZVEŠTAJ REVIZORA (730 KB)
2. GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2012. GODINU (1.2 MB)
3. GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2013. GODINU (5.2 MB)
4. GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2014. GODINU (3.2 MB)
5. GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2015. GODINU (24 MB)
6. GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2016. GODINU (11 MB)
7. GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2017. GODINU (19 MB)
8. GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2018. GODINU (22 MB)
9. GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2019. GODINU (4 MB)
10. GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2020. GODINU (47 MB)
11. GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2021. GODINU (9 MB)
12. GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2022. GODINU (18 MB)
13. POLUGODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2023. GODINU (8 MB)
14. GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2023. GODINU (15 MB)