Poziv za godišnji sednicu skupštine akcionara

 

Poziv za redovnu Skupštinu “Đokić NTK” AD Knjaževac 28. maj 2018. (PDF)
Poziv za redovnu Skupštinu “Đokić NTK” AD Knjaževac 10. jun 2019. (PDF)
Poziv za redovnu Skupštinu “Đokić NTK” AD Knjaževac 27. jul 2020. (PDF)
Poziv za redovnu Skupštinu “Đokić NTK” AD Knjaževac 28. jun 2021. (PDF)
Poziv za redovnu Skupštinu “Đokić NTK” AD Knjaževac 28. jun 2022. (PDF)
Poziv za redovnu Skupštinu “Đokić NTK” AD Knjaževac 28. jun 2023. (PDF)
Poziv za redovnu Skupštinu “Đokić NTK” AD Knjaževac 28. jun 2024. (PDF)

Odluka o izboru Predsednika Skupštine 28.06.2018. br.1 (PDF)
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja 28.06.2018. br.2 (PDF)
Odluka o raspodeli dobiti 28.06.2018. br.3 (PDF)
Odluka o izveštaju Nadzornog odbora 28.06.2018. br.4 (PDF)
Odluka o odobrenju odluka Izvršnog odb. 28.06.2018. br.5 (PDF)
Odluka i Zapisnik IO 24.09.2017.revizori br.17 (PDF)
Odluka o obrazovanju komisije za popis 20.11.2017. br.18 (PDF)
Odluka IO 17.01.2018. br.19 usvojeni popisi (PDF)
Odluka IO 14.02.2018 odobravanje br.20 FI za 2018. (PDF)
FORMULAR ZA GLASANJE AKCIONARA U ODSUSTVU 2018. (PDF)
PUNOMOĆJE ZA SKUPŠTINU 28.06.2018. (PDF)

 

Poziv za redovnu Skupštinu “Đokić NTK” AD Knjaževac br.1 (PDF)
Poziv za redovnu Skupštinu “Đokić NTK” AD Knjaževac br.2 (PDF)
Izveštaj o bitnom skupu – Saziv 2013.
(PDF)
Izveštaj o bitnom skupu – Saziv 2014. (PDF)
Izveštaj o bitnom skupu – Saziv 2015. (PDF)
Formular za glasanje akcionara odsustvu (PDF)
Punomoćje za Skupštinu 28.06.2016. (PDF)
Odluka o izboru predsednika Skupštine 28.06.2016. br.1 (PDF)
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja 28.06.2016. br.2 (PDF)
Odluka o pokriću gubitka 28.06.2016. br.3 (PDF)
Odluka o izveštaju o radu Nadzornog odbora 28.06.2016. br.4 (PDF)
Izvestaj o radu Nadzornog odbora za 2016. (PDF)
Odluka o odobrenju odluka IO 28.06.2016 br.5 (PDF)
Odluka IO 01.09.2015. Ugovor za reviziju FI 2015. (PDF)
Odluka IO 07.12.2015. o obrazovanju komisije za popis (PDF)
Odluka IO 12.01.2016. usvojeni popisi (PDF)
Odluka IO 16.02.2016. odobravanje FI za 2015. (PDF)

 

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU (održanoj redovnoj skupštini akcionara) (PDF)
ODLUKA o izboru Predsednika Skupštine (PDF)
ODLUKA o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja na dan 31.12.2016. (PDF)
ODLUKA o pokriću gubitka iz ranijih godina (PDF)
ODLUKA o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora (PDF)
IZVEŠTAJ O RADU NADZORNOG ODBORA U 2017. (PDF)
ODLUKA o odobrenju odluka Izvršnog odbora (PDF)
ODLUKA o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja AD “Đokić-NTK” (PDF)
ZAPISNIK sa sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva “Đokić-NTK” (PDF)